Where style is created​

Waxing benefits

 • Lasts longer
 • No irritation
 • Hair grow fine and less
 • Feels smooth
 • No redness
 • No rush
 • Hair grow slow

                                                                                                                                                              

Beauty Salon Salisbury - Waxing

 • Eyebrow wax
 • Lip wax
 • Chin wax
 • Under arm wax
 • Arm wax
 • Half leg wax
 • Full leg wax
 • Bikini wax
 • Chest wax
 • Back wax